Brelettvalget

Sammen med Brelett har vi laget en knippe minikampanjer på Facebook som har som mål å øke engasjementet rundt Brelett og skape noen nye brukere i prosessen. Gjennom hele 2016 vil små 2-ukeslange konkurranser skape debatt på Brelett sine Facebook-sider. Kampanjene vil også være synlig i butikker rundt i landet.


På Facebook

Brelettvalget_FB_01 Brelettvalget_FB_02

Filmer til Facebook


Hullsiden vs. rettsiden på knekkebrødet


Mye vs. lite pålegg


Rent vs. skittens smør


Skeiv vs. rett

I Butikk


Brelettvalget_POS